Şömine

*Sarpvilla®'nın birçok modelinde uyguladığı şömine; hem dış cephe görüntüsü ile hem de evinizin içinde bir ayrıcalık sağlar. Şömineniz yandıktan kısa bir süre sonra özel alaşımlı iletken döküm gövde, ısı odasındaki sıcaklığı 400ºC ye kadar çıkarır. Burada bulunan hava ısınarak yükselmeye başlar ve menfezden dışarı çıkar.

*Yanma süresince bu sirkülasyon devam ederken seramik cam sayesinde ışıma yoluyla ısıtma başlar ve haznenin ısı ayarları ile sıcaklığı azaltıp artırabilirsiniz.

*Yanma haznesi içinde bulunan alev kırıcı sayesinde alevi çevirerek defalarca yakar ve tam yanma sağlanarak yakıttan maksimum verim alınırken bacadan çıkan gazlar doğaya zararsız hale gelmiş olur.

*Kısık durumda iken 6 saat sürekli yanma sağlar ve daha az odun ikmali yapılır. 750ºC ye dayanabilen vitroseramik cam sayesinde şömine ile mekan arasındaki ilişkiyi keserek kıvılcım sıçraması, koku ve kirletme gibi sorunları düşünmezsiniz.

 

Şömine